Financiële diensten

De werkzaamheden van 2-Finance hebben betrekking op:

 • het voeren van de financiële administratie;
 • het verzorgen van de salarisadministratie;
 • het samenstellen van de jaarrekening;
 • het opstellen van prognoses, begrotingen;
 • het opstellen van een financieringsaanvraag;
 • het beschrijven van de administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen, waarbij risico’s worden geïnventariseerd en praktische oplossingen worden aangedragen;
 • het vakkundig voorbereiden van externe controles;
 • het adviseren bij de (her)opzet van de juridische structuur
  (inbreng eenmanszaak in de B.V., het opzetten van een holdingstructuur etc.);
 • het verzorgen van fiscale aangiften en het verstrekken van fiscaal advies.
2-finance stelt u in staat om ‘grip’ te houden op uw organisatie, wat voor iedere organisatie van essentieel belang is.